User: Access Level: Limited upgrade
#1 Get-A-Graph.com World Class Automatical Stockportfolio Pages -  :: Get-A-Graph.com :: Stock Prices - Get a Graph.com
english norwegian
Norway Australia USA Forex
Oslo Stock Exchange
Oslo is: 20/11/2017 01:05:16
[ up0.9% ]

Startpage
Lists of buysignals Buyssignal
_THEME_SELLSIGNAL_ALT Sellsignal
Companies
Backtest
Hausseindexes
MarketSituation

MainMenu
Annual Reports
Indexes
Correlation
Lists
News
Subjective Analysis
Forex NOK


GaG AutoPortfolios
- Single
- Investor
- Trader
- Professional

Search GetAGraphUnderstand the market

Trends are close to everything, and technical analysis is the sum of all expectations, dreams and hopes. If you understand some technical analysis you can reduce your losses and narrow down the best exit and entry points. Nothing is random, and for us it is all about probabilities as we scan the entire market.free stock chart
Free Registration !
Home >> Norway >> Auto Portfolio >> trader ( Norway )

AUTOPORTFOLIO

TRADER Norway


Startdate 9. January 2015
3 Stocks
-5 % Stop-Loss
Risk Level : Very High
-------------------------------------------------------------------
| 2015: 2.12% | | 2016: 38834.18% | | 2017: -46.46% |


  Explanation
GAG-Autoportfolio SystemS V 1.0 Tm

Portfolio
End-of-day prices from 17 November 2017
Date in Ticker Price in Price now Today Total

Service Level:
This is for paid customers only


This Portfolio Change last day : ( -1.68 %) Overall return : -2.32 %
OSEBX Price in : 580.44 Price now : 796.14 + 37.16 %
Total Portfolio Return: + 21186.55 %Comments
This portfolio is still undergoing developments and we need your feedback. Give us your opinions and suggestions on design, use and functionality

Only logged in users are allowed to comment. register/log in Bottom 
Author Comment
ghoff Subject: Autoport Trader posted: Feb 12, 2008 - 07:12 PM
ghoff's Avatar

registered: Dec. 2006

Jeg synes Autoport Trader virker meget interessant - jeg har faktisk ikke vært oppmerksom på denne tidligere. Kunne det være mulig å legge til en tjeneste hvor man kan varsles med sms-melding når en aksje tas ut eller legges til porteføljen?

Med hilsen Georg - ghoff@start.no

Top  ghoff
Getagraph Subject: Automatiske SMS posted: Feb 12, 2008 - 09:04 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

Det er ikke teknisk vanskelig å lage en slik sms løsning, men det er et spørsmål om etterspørsel/lønnsomhet. Dersom vi finner ut at det er behov og ønske om en slik tjeneste kan vi opprette en.

Nå bør du være oppmerksom på at alle handler i de automatiske porteføljene skjer etter børsens stengetid og ikke i realtid. Dette gir noen skjevheter i forhold til en ekte portefølje fordi neste dags åpningskurs kan være både høyere og lavere. Den samme problemstillingen vil du uansett få om kjører i realtid da kursene svinger hele tiden og din handel vil være forsinket.

Dette produktet er ikke offisielt lansert enda, men kjøres som en prøvelansering. Vi noterer oss din kommentar og vil ta det inn i de samlede vurderingene.

Takk for tilbakemeldingen.

GaG Team

Top  Getagraph
ghoff Subject: Autoport Trader - Salgssignaler posted: Feb 19, 2008 - 06:24 PM
ghoff's Avatar

registered: Dec. 2006

Det er tre salgssignaler i systemet: lowscore - stoploss - liq. Jeg har sett på de historiske data, og det viser seg at flere av aksjene som selges på lowscore og stoploss tidligere har nådd tildels mye høyere kurs før salg utløses. Det kan tyde på at aksjene faktisk selges for sent i systemet og at dere derfor også bør operere med et fjerde salgssignal - "mål" - som settes som en funksjon av kursutvikling før kjøp og kjøpskursen idet kjøp foretas. Tror det kan være smart å regne litt på dette.

Top  ghoff
Getagraph Subject: Salgsignaler posted: Feb 19, 2008 - 06:51 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

Hei,

Det er riktig at vi har 3 salgsfaktorer. Lav Score, Likvidet og Stop Loss.

Lav Score:

Dersom en aksje etter hvert får en lav score i våre systemer tas den ut av porteføljen fordi våre systemer forventer en svakere utvikling og det kan være hensiktsmessig og ta inn andre og bedre kandidater.

Likviditet:

Dersom du titter i historien vil du se at flesteparten av de tidligere salgene ble gjort fordi aksjen fikk for lav likviditet. Likviditetskravet skal i utgangspunktet forhindre stor spread som ofte oppstår i ill-likvidet aksjer (risiko), Det vil si at forhold mellom kjøper og selger blir stor. Dette vil i en reell situasjon være et problem og f.eks kunne porteføljen teoretisk selge en aksje som ikke en gang ble omsatt den dagen.

Stop Loss

Stop Loss settes hele tiden ut i fra høyeste sluttkurs. Dersom en aksje f.eks stiger til 100 kr vil den nye stop-lossen bli 95 kr. Skulle den neste dag stige til 105 kr vil stop lossen (5% stop loss) bli ca 100 kr. Dette gir alle aksjer en viss margin å svinge innenfor.

Ditt spørsmål:

De aller fleste aksjer, i alle fall de som selges for stop-loss vil ha være 5% høyere tidligere. (med mindre de selges over low score eller liq kriterie). Vi kunne selvsagt se på ulike mål basert på f.eks tak av trender, støtte/motstandm og ta ut aksjer dersom de når disse målene. Det ville være både fornuftig og intressant. En annen mulighet vil være å endre kriteriene for aksjene etter hvert som historien går. Vi kan se på reduksjon av stigningstakt med mer og redusere den individuelle stop-lossen for å sikre mer av gevinsten.

I det hele tatt er det en rekke muligheter og vi vil se nærmere på alle salg for å se om vi kan identifisere noen fellesnevnere.

Dette er også noe av grunnen til at vi kjører porteføljene som prøve enda.

Vi takker for tilbakemelding og eventuelle vesentlige endringer/forsøk vil bli annonsert på disse sidene.

GaG Team

Top  Getagraph
Getagraph Subject: Korrigert for split posted: May 15, 2008 - 08:41 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

EN transaksjon i TAD ble ikke korrigert for splitt, noe som har gitt feil utslag i den historiske beregningen. Dette er korrigert og vi vil implementere løsninger for automatisk håndtering/varsling av dette.

GAG TEAM

Top  Getagraph
thomass posted: May 26, 2008 - 10:40 AM
thomass's Avatar

registered: Mar. 2007

Getagraph. Hvordan har dere utviklet dette systemet? Er dere mange i aksjon? Og hvilket programmeringsspråk er det utviklet med?

Mvh Thomas

Top  thomass
Getagraph posted: May 26, 2008 - 02:43 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

Hei Thomas,

Porteføljesystemene er utviklet av oss og benytter php, mysql, ajax, javascript og html/smarty. Porteføljene settes sammen basert på ulike kriterier som igjen stammer fra våre standard analyser (også utviklet av oss ) som beregner score vurderinger, risiko osv osv osv..

Det er 3 aktive personer som deltar i utviklingen.

Mvh

GaG Team

Top  Getagraph
hans2m Subject: Stop loss Tradingporteføljen posted: Nov 08, 2008 - 02:08 PM
hans2m's Avatar

registered: Jun. 2007
Location: Norway

Hei!

Top  hans2m
trosta Subject: SL posted: Oct 20, 2010 - 09:02 PM
trosta's Avatar

registered: Oct. 2010

Hei. Jeg kjøpte aksjen nedenfor i dag og la inn SL=8.06 på med salg på 8.05. Aksjen gikk så automatisk ut på SL i dag, men jeg ser at den fremdeles ligger inne i GaG,s Trader-portefølje. Hvorfor gikk den ikke automatisk ut hos dere når dere har samme SL-verdi?

Date in Ticker Price now Stop-Loss Total

19/10/10 Electromagnetic Geoser... 8.20 8.06 -3.30 %

Top  trosta
Getagraph posted: Oct 21, 2010 - 03:20 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

Hei,

Systemene oppdateres etter børsslutt. De automatiske porteføljene oppdateres ca kl 18.45

Mvh

GaG

Top  Getagraph
Getagraph Subject: Data korrigert posted: Feb 03, 2011 - 08:14 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

Korrupt intradagsdata er korrigert og porteføljeavkastningen skal nå være riktig.

GaG Helpdesk

Top  Getagraph
Getagraph Subject: TSU splitt gir feil verdier posted: Aug 24, 2011 - 08:06 PM
Getagraph's Avatar

registered: Jun. 2005

En splitt i TSU gir helt feile verdier. Dette blir nå rettet.

Top  Getagraph
GAG-Autoportfolio SystemS

More
All Portfolios More ...


Portfolio
This portfolio is controlled by our self-developed GAG-Autoportfolio SystemS. Stocks are bought and sold automatically based on different criterias. More about the criterias for each portfoliotype can be found under "Portfolio Criterias".

All portfolios are updated approx. 2 hours after each exchange close. The stocks are bought on last noted end-of-day price and sold at this price or stop-loss price..
Get-A-Graph and its associates do not hold any responsibility for any investment/s made, based on any information contained on this website. Any investment or transaction made with reference to any of the content at Get-A-Graph are made solely at your own's decision and risk. Furthermore neither Get-A-Graph, nor any of its data or content providers shall be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon. Get-A-Graph, is fully owned by Stock Market Services Ltd.
Page created in 1.9818139076233 seconds.